Mct Oil Candida Albicans İlişkisi

Amanda B. Arsenault , MD, 1, 2 Kearney TW Gunsalus , PhD, 3, 4 Sonia S. Laforce-Nesbitt , MS, 1, 2 Lynn Przystac , RD, 1 Erik J. DeAngelis , MD, 1 Michaela E. Hurley , BS, 1 Ethan S. Vorel , BA, 2 Richard Tucker , BA, 1 Nirupa R. Matthan , PhD, 5 Alice H. Lichtenstein , DSc, 5 Carol A. Kumamoto , PhD, 3 and Joseph M. Bliss , MD, PhD 1, 2, * tarafından yapılan bir araştırmada:

Kandida prematüre bebeklerde önemli bir enfeksiyondur. Bu çalışmada gastrointestinal kanalda kandida kolonizasyonu yoğun olan hastalar hedef seçilmiştir. Beslenmelerine MCT ilave edilerek kolonizasyonun azalıp azalmadığı takip edilmiştir.

Sonuçta MCT takviyesi yapılan hedeflerde gastrointestinal kanalda belirgin kandida kolonizasyon eksilmesi tespit edilmiştir.

MCT yağ takviyesi öncesinde, esnasında ve sonrasında her mL besleme için denek başına toplam kaprik asit alındı. 1-4 denekler kontrol grubundaydı ve 5-12 denekler MCT takviyesi aldı. Denekler 4 ve 9-12 formül beslemeleri aldı. Bebeklere çeşitli zamanlarda verilen yağ asidi bileşimi, Materyaller ve Yöntemler bölümünde anlatıldığı gibi belirlendi.

MCT OIL: Medium Chain Trigliserit (Orta Zincirli Yağ Asitleri)

Makalenin tümü için devam ediniz.