Probiyotiklerin Kalp ve Damar Sağlığı İle İlişkisi

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü probiyotikleri “yeterli miktarda uygulandığında konakçıya sağlık açısından fayda sağlayan canlı mikroorganizmalar” olarak tanımlamaktadır. Probiyotiklere aynı zamanda “dost bakteri” veya “iyi bakteri” de denir. Probiyotik kavramı, 20. yüzyılın başında, ilk kez Nobel Ödüllü Rus bilim adamı Elie Metchnikoff tarafından öne sürülen bir hipotezden ortaya çıkmıştır.

Peki bu probiyotiklerin kalp ve damar sağlığında nasıl bir etkisi olabilir?

Kalp ve damar sağlığında uzmanlarca önerilen probiyotiklere “CARDIOBIOTIC” / “KARDİYOBİYOTİK” diyebilir miyiz?

Yapılan araştırmalarda:

  • “Lactobacillus plantarum” uygulaması kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinde azalmaya yol açmakta ve sigara içenlerde aterosklerozun birincil önlenmesinde koruyucu bir ajan olarak yararlı olabilir.(1)
  • “Lactobacillus Reuteri” uygulaması kolesterol dışı sterollerin emiliminin azalmasına yol açtığını ve hiperkolesteroleminin tedavisinde yararlı olabilir.(2)
  • “Lactobacillus Reuteri” ve “Lactobacillus Plantarum” uygulaması Trigliserit ve LDL-C’ yi önemli ölçüde azaltabilir. Çalışma aynı zamanda L. sporogenes ve inülin içeren sinbiyotik gıda tüketmenin Trigliserit ve HDL üzerinde önemli derecede faydalı etkiler sağladığını da öne sürmüştür.(3)

olarak ifade edilmiştir.

 

(1) Effect of Lactobacillus plantarum 299v on cardiovascular disease risk factors in smokers
M Naruszewicz, ML Johansson, D Zapolska-Downar, H Bukowska The American journal of clinical nutrition, 2002

(2) Cholesterol lowering and inhibition of sterol absorption by Lactobacillus reuteri NCIMB 30242: a randomized controlled trial M L Jones 1, C J Martoni, S Prakash

(3) Effect of probiotic Lactobacillus on lipid profile: A systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials Yucheng Wu 1, Qingqing Zhang 2, Yin Ren 1, Zhongbao Ruan 1