Yoğurdun Tarihçesi

Yoğurt çok eski bir besindir . Yoğurdun ilk izlerini, göçebe insanların yeni bir yaşam tarzına dönüştüğü ve tarımın başlangıcının yavaş yavaş yerleşik yaşam tarzına yol açtığı Neolitik dönemde MÖ 10.000 ila 5.000 arasında rastlamaktayız . O dönemde insanlar inek, keçi, manda ve deve gibi hayvanları evcilleştirmeye başlamıştı.

Bu arada, Ortadoğu’daki çobanlar, hayvanlardan sağdıkları sütleri taşımak için hayvan bağırsaklarını ve midelerini kullanmışlardır. Bu nedenle bağırsak enzimleri sütle temasa geçip; sütün ekşimesine neden olmuş olabilir. Sütün bu şekilde taşınması yada saklanması ilk yoğurdun mayalanmasını gerçekleştirmiş olabilir. Başka kaynaklarda yoğurdun Hz. İbrahim’e melekler tarafından öğretildiğine bundan sonra babadan oğula sır haline intikal ettiğine dair rivayetlerde vardır.

Yoğurdun Avrupa’ ya Yayılması

Yoğurdun Avrupa’ da yayılışıyla ilgili ilk bilgiye Fransız tıp tarihinde rastlanmaktadır. 16. Asırda Fransa krallarından 1. Francois ateşli ishal hastalığına yakalanmıştır. Kralın doktorlarının bütün gayretlerine rağmen iyi edememişler. Kralın annesi Kanuni Sultan Süleyman’dan bir doktor istemiş. İstanbul’dan Fransa’ya gemi ile gönderilen Türk doktor birlikte götürdüğü keçinin sütünü sağıp yoğurt yaparak krala ilaç olarak yedirmiş, kral kısa bir tedaviden sonra iyileşmiştir.

19. Asrın başında Bulgar Doktor M.Grikoraff İsviçre’ nin Cenevre şehrinde bir laboratuvarda Lactabacillus Bulgaricus suşunu keşfetti. Bu keşifden sonra Avrupa ve Amerika’ da yoğurt Bulgar sütü olarak anılmaya başlandı. Yoğurdun Avrupa’ da yayılması özellikle Pasteur Esntitüsü’ nde çalışan Nobel ödüllü Rus Bakteriyolog Metchnökoff’ ün ileri sürdüğü fikir öncülük yapmıştır. Metchnökoff Kafkasya, Balkanlar ve Türkiye’ deki insanların uzun yaşamalarını fermente süt ürünlerine bağlamıştır.

1932 yılında Dr. J.M. Rosell kendi adı ile kurduğu enstitüde yoğurt kültürü yapmaya başlamıştır. Burda ilk yoğurt eczanelerde satılmaya başlanıldı. Holywood sinema yıldızlarına beslenme uzmanı Dr. Gaylod Houser sağlık, gençlik ve güzelliğin muhafazası için yoğurt yenmesini tavsiye etmiş ve bu suretle yeni dünyada yoğurt üretimi birden bire artmıştır.

Probiyotikli yoğurt tarifi için devam ediniz.