MCT OIL (Medium-Chain Triglycerides) Nedir?

Yağlar kimyasal özelliklerine göre Kısa Zincirli (SCT), Orta Zincirli (MCT) ve Uzun Zincirli (LCT) yağ asitleri olarak sınıflandırılırlar.

MCT: Medium Chain Triglycerides, yani Orta Zincirli Trigliseritlerdir. MCT’ ler doymuş yağ asidi formundadır. MCT (Orta Zincirli Trigliserit) ve LCT (Uzun Zincirli Trigliserit) arasındaki fark, karbon zincirlerinin uzunluğudur. MCT, altı ile on iki karbonlu bir zincir uzunluğuna sahiptir. LCT’ ler ise on dört veya daha fazla karbon uzunluğuna sahiptir. Karbon zincirinin uzunluğu, insan vücudundaki yağların fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve metabolizmalarını belirler.

MCT’ ler hem doğal hem de sentetik olarak bulunmaktadır. Doğal MCT’ler en çok hindistan cevizinde olmak üzere hurma çekirdeği yağında, süt, peynir ve tereyağında da bulunmaktadır.

SCT: Small Chain Triglycerides

MCT: Medium Chain Triglycerides

LCT: Long Chain Triglycerides