Candida Albicans

Candida Albicans – Candidiyozis Nedir?

Candida albicans: Maya tipinde bir mantar türüdür. Candida cinsine ait yaklaşık 200 tür vardır ve en yaygın görülen mantar enfeksiyonu albicans’a aittir. Eşeyli çoğalan dipliot bir mantar türüdür. Sağlıklı yetişkinlerin %40’ının ağız florasında, sağlıklı kadınların %20-25’inin vajen florasındaki varlığı bilinmektedir. Bağırsakların da flora üyesi olan Candida fırsatçı enfeksiyonların temel etkenidir

Candidiyozis: Bağırsak florasının güçlü ve hassas dengesi herhangi bir nedenle bozulması durumunda fırsatçı maya mantarı olan Candida albicans sayıca artmaya başlar ve candidiyozis denilen tablo ortaya çıkar. Candidiyozis tablosunda, normalde tek hücreli olan Candida albicans kontrolden çıkarak çok hücreli, ipliksi ve istilacı şekle dönüşür. Candida albicans’ın ipliksi biçimi hem psödohif hem de gerçek hiflerden oluşabilir. İpliksi şekle dönüşmesinin yanısıra, konak dokulara bağlanmayı sağlayan adhesinleri, dokuları hem imha etmeyi hem de onlara daha iyi yapışmayı sağlayan proteazları ve vücudun bağışıklık sisteminin tepkisini azaltan çok sayıda faktörü de üretir. Candida’nın bağırsak duvarına tutunmasıyla oluşan immunolojik hasar bağırsak mukozasının permeabilitesini bozar. Bu durumda çok önemli bağırsak bariyerin bozulması besin duyarlılığı veya besin alerjilerinin oluşmasına yol açar

Candidiyozis sebepleri

1. Disbiyozis (Bozulan bağırsak florası)
2. Kimyasal ilaç kullanımı (özellikle antibiyotik, steroid, analjezikler, NSAİ, kemoterapötik ilaçlar). Antibiyotik
kullanımı ile bağırsak florasında patojen olan bakterilerle birlikte patojen olmayan flora bakterileri de öldüğü için
flora dengesinin bozulması ve candida sayısının artmasına sebep olur. Steroidler, ağrı kesiciler, hormonlar, sitotoksik ilaçlar ve kemoterapötikler de bağırsak florasının bozulmasının ve candidiyozisin en sık nedenlerinin başında gelir.
3. Bağışıklık sisteminin zayıflaması. Nörolojik hastalıklar, immünolojik hastalıklar, kronik ve dirençli hastalıklar.
4. Sindirim salgılarının primer veya sekonder azlığı.
5. Karaciğer ve pankreas disfonksiyonu
6. Kronik stres.
7. Beslenme hataları. Beslenme hatalarının başında candida grubunun besini olan rafine karbonhidrat ve alkol tüketiminin çok olması gelmektedir. Bunun dışında hazır gıdalar, katkılı madde içeren besinler, dengesiz beslenmek, tek yönlü beslenmek.
8. Yeterince su içmemek
9. Bozuk ağız ve diş sağlığı.
10. Kalitesiz uyku, uyku bozukluğu.
11. Hormonal disfonksiyon.
12. Yoğun elektrosmog maruziyeti.
13. Bozucu alan varlığı

Candidiyozis Klinik Bulguları

 • Depresyon, anksiyete, muhakeme zorluğu, depresyon, sinirlilik hali, konsantrasyon güçlüğü
 • Konstipasyon, diyare, meteorizm, mide ekşimesi, boğazda yanma hissi, dispepsi, bağırsak krampları, karın ağrısı, pruritis ani, anüste kaşıntı, iritabl bağırsak sendromu benzeri şikayetler
 • Karaciğer enzimlerinde artış,
 • Pankreas enzimlerinde azalma,
 • Kilo artışı, kilo vermede zorlanma
 • Karbonhidrat açlığı
 • Halitozis
 • Diş ve dişeti hastalıkları, oral aftlar
 • Kronik yorgunluk
 • Uyku bozukluğu, enerji eksikliği, tükenmişlik hissi, huzursuzluk
 • Kronik ağrı tabloları, dolaşan ağırılar, fibromiyalji, migren, kas kasılmaları, eklemlerde şişkinlik
 • Akne ve cilt döküntüleri, cilt hastalıklarının alevlenmesi, egzema, sedef, alerjik reaksiyonlar
 • Üriner sistem yakınmaları (özellikle kadınlarda), dismenore, vajinal candidiyozis
 • Erkeklerde prostatit, iktidarsızlık
 • Çocuklarda hiperaktivite, öğrenme ve davranış bozuklukları, iştahsızlık, tekrarlayan otit ve enfeksiyon hastalıkları

Kaynak:

BAĞIRSAKLARDA CANDİDA ALBİCANS CANDIDA ALBICANS AT THE INTESTINE Tijen ACARKAN, MD1, 2, *, Hüseyin NAZLIKUL, MD1, 2, Elvan R. BAYRAM, M.Dt.1

Bu makalenin devamı için tıklayınız.