Koronavirüs Probiyotik ilişkisi

Covid-19 (SARS-Cov-2) Probiyotik İlişkisi

DSÖ verilerine göre Nisan 2020 tarihi itibariyle Koronavirüs hastalığı (Covid-19) küresel olarak 2 Milyondan fazla insanı etkiledi.

Şubat 2020′ de Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Geleneksel Çin Tıbbı Ulusal İdaresi ciddi Covid-19 hastalarında probiyotik kullanımını önerdi.(1)

Çin’ de Covid-19′ lu hastaların %58-71′ ine antibiyotik verildi ve hastaların %2-36′ sında ishal vakalarına rastlanıldı. (2,3,4)

Antibiyotik kullanılan hastalara; sonraki enfeksiyonların duyarlılığını azaltmak için probiyotikler kullanılarak kolon florasının takviye edilmesi önerilmiştir.(5,6)

Probiyotikler her ne kadar sağlığımız üzerinde olumlu etkilere sahip olmalarına rağmen, ciddi akut solunum sendromu koronavirüs (SARS-Cov-2) enfeksiyonu üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmaları olası değildir. Covid-19′ lu hastaların çoğunda solunum yolu semptomları görülmüştür. Bununla birlikte, bazı solunum koşullarının patogenezinde bağırsak – akciğer ilişkisi incelenmesi önem arz etmiştir.(9,10)

İki meta-analiz çalışmada probiyotiklerin viral kaynaklı solunum yolu enfeksiyonların insidansını ve süresini azaltmada az da olsa etkili olduğu bildirilmiştir. (7,8)

Hastaların Covid-19′ un bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkisi hakkında az veri mevcuttur. Çin’ de küçük bir vaka serisinde, Covid-19′ lu bazı hastaların azalmış Lactobacillus ve Bifidobacterium ile mikrobiyal disbiyoz gösterdiğini ortaya koydu. (11)

Bugüne kadar, Covid-19′ lu hastalarda probiyotik kullanımı mantığı dolaylı kanıtlardan türetilmiştir.

Probiyotiklerin Covid-19 hastalığı üzerindeki etkileri ile ilgili daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.

Referanslar
1.National Health Committee of the People’s Republic of ChinaNational Administration of Traditional Chinese Medicine
Diagnostic and therapeutic guidance for 2019 novel coronavirus disease (version 5).
http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202002/d4b895337e19445f8d728fcaf1e3e13a/files/ab6bec7f93e64e7f998d802991203cd6.pdf
Date accessed: April 15, 2020
2.Wong SH Lui RNS Sung JJY COVID-19 and the digestive system.
J Gastroenterol Hepatol. 2020; (published online March 25.)
DOI:10.1111/jgh.15047
3.Guan WJ Ni ZY Hu Y et al.
Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China.
N Engl J Med. 2020; (published online Feb 28.)
DOI:10.1056/NEJMoa2002032
4.Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet 395: 507–13.
5.Hempel S Newberry SJ Maher AR et al.
Probiotics for the prevention and treatment of antibiotic-associated diarrhea: a systematic review and meta-analysis.
JAMA. 2012; 307: 1959-1969
6.Allen SJ Wareham K Wang D et al.
Lactobacilli and Bifidobacteria in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea and Clostridium difficile diarrhoea in older inpatients (PLACIDE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial.
Lancet. 2013; 382: 1249-1257
7.King S Glanville J Sanders ME Fitzgerald A Varley D
Effectiveness of probiotics on the duration of illness in healthy children and adults who develop common acute respiratory infectious conditions: a systematic review and meta-analysis.
Br J Nutr. 2014; 112: 41-54
8.Hao Q Dong BR Wu T
Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections.
Cochrane Database Syst Rev. 2015; CD006895
9.Morrow LE Kollef MH Casale TB
Probiotic prophylaxis of ventilator-associated pneumonia: a blinded, randomized, controlled trial.
Am J Respir Crit Care Med. 2010; 182: 1058-1064
10.Zeng J Wang CT Zhang FS et al.
Effect of probiotics on the incidence of ventilator-associated pneumonia in critically ill patients: a randomized controlled multicenter trial.
Intensive Care Med. 2016; 42: 1018-1028
11.Xu K Cai H Shen Y et al.
Management of corona virus disease-19 (COVID-19): the Zhejiang experience.
Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2020; 49 (in Chinese).
12.Feng Z Wang Y Qi W
The small intestine, an underestimated site of SARS-CoV-2 infection: from red queen effect to probiotics.
Preprints. 2020; (published online March 10.) (preprint).
DOI: 10.20944/preprints202003.0161.v1