+905334009391
info@ellafarma.com.tr

GMP Nedir, Neden Gereklidir?

Sağlık bir yaşam, Sağlıklı bir bağırsak ortamıyla sağlanabilir.

 

İnsan sağlığı için üretimi yapılan her ürünün, üretimin tüm aşamalarında ve uygulamalarında yüksek kalite seviyesine sahip olması gereklidir. Son yıllarda önce tavsiye kararı olarak başlayan, sonra ABD ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri tarafından uygulanması, zorunlu kılınan kararlara göre her türlü Gıda ve sağlık ürünlerinin GMP koşulları altında üretimlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Daha sonra ülkemizde Sağlık bakanlığı tarafından bu kurallar bütünü resmi olarak kabul edilmiştir. GMP kurallarını kendi insanlarının sağlığı, gerçekleştirilen çalışmaların ve üretimlerin dünya tarafından kabul edilebilmesi için yerine getirmek ve uygulamak zorundadır.

Ella Farma olarak; ürün seçiminde bu kriterlere önem vermekteyiz.

BRC Sertifikası Nedir?

Pek çok ülke tarafından kabul gören BRC standardı, gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve uluslararası geçerliliği olan bir yapı meydana getirmek amacıyla İngiliz Perakendeciler Birliği/ British Retail Consortium (BRC) tarafından oluşturulmuştur.
BRC standartları 5 farklı başlık altında toplanmıştır.
  • BRC – Food Safety Standard (Gıda Güvenliği Standardı)
  • BRC – Consumer Products Standard (Tüketim Malları Standardı)
  • BRC – Storage and Distribution Standard (Depolama ve Dağıtım standardı)
  • BRC – Packaging and Packaging Materials Standard (Ambalajlama ve Ambalaj Malzemeleri Standardı)
  • BRC – Technical Standard for Non– Genetically Modified Food Ingredients and Product (Genetik Modifikasyona Uğramamış ürünler için Teknik Standart)
ISO 9001:2008 standardı ile uyum gösteren BRC standardı, tüketiciyi korurken üretici ve perakendecilerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirmelerine yardımcı olarak iç ve dış ticarette rekabet gücünü arttırmaktadır.